wyszukiwanie zaawansowane
  » Regulamin

  Kontakt

  • Zakład Stolarski "LASEK"
   NIP: 8770003470
  • E-mail:firmalasek@wp.pl
  • Telefon600 426 508
   606 276 807
  • Fax56 47 45 604
  • Godziny działania sklepuPoniedziałek-piątek: 7.00-15.00 Sobota-niedziela : nieczynne. Zamówienia on-line można składać przez 7 dni w tygodniu 24 h na dobę.

  Koszyk

  Twój koszyk jest pusty ...

  Regulamin

  REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.firmalasek.pl

  obowiązuje od dnia 10-02-2017 rok.
   

  § 1 Postanowienia ogólne

     Sklep internetowy dostępny na stronie firmalasek.pl jest prowadzony przez Zakład Stolarski „LASEK”, którego właścicielem jest Jan Laskowski.

     Adres i dane firmy :

         Zakład Stolarski „LASEK”, Lipinki 60, 13-334 Łąkorz
         NIP : 877-000-34-70, Regon : 870102184
         Tel : 564745604, Kom : 600426508, Kom : 606276807
         Mail : firmalasek@wp.pl lub stolarnialasek@wp.pl

     Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

   

  § 2 Definicje

    Regulamin – zbiór przepisów normujących zasady postępowania lub prac organu państwowego, instytucji, zakładu lub urządzenia wydany przez organ do tego uprawniony.

     Sklep internetowy – serwis internetowy dający możliwość kupowania i sprzedawania produktów przez Internet; jedna z form handlu elektronicznego.

     Produkt – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego.

    Sprzedawca – Jan Laskowski, właściciel Zakładu Stolarskiego „LASEK” z siedzibą w Lipinkach; prowadzący sprzedaż elektroniczną w sklepie internetowym www.firmalasek.pl

     Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną do składania zamówień
  w sklepie.

     Koszyk – zakładka w sklepie internetowym. Widoczne są w nim produkty wybrane przez Klienta w celu zakupu. Koszyk zawiera informacje tj. produkt, ilość, cena.

    Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów oraz ich wartość.

   

  § 3 Zamówienia

     Klient może składać zamówienia w sklepie internetowym 7 dni w tygodni, 24 godziny na dobę.

    Zamówienia można składać poprzez dodanie wybranego produktu do koszyka oraz wypełnienia formularza zamówienia znajdującego się na stronie sklepu internetowego.

     Przy składaniu zamówienia konieczne jest podanie wszystkich niezbędnych danych potrzebnych do zrealizowania zamówienia.

     W trakcie składania zamówienia aż do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego towaru.

     Ceny zawarte w sklepie internetowym są cenami brutto – zawierają 23% podatek VAT.

     Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

     Złożenie zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

     Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje dopiero po wpłaceniu zaliczki ok. 30% wartości zamówienia.

     Stolarka drzwiowa sprzedawana w sklepie internetowym www.firmalasek.pl jest wykonywana pod indywidualne zamówienie Klienta.
  Klient składając zamówienie na drzwi, skrzydło lub ościeżnicę określa właściwości towaru. Zgodnie z obowiązującym prawem, Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży stolarki drzwiowej.

   

  § 4 Płatności

  Sprzedawca umożliwia następujące formy płatności :

     Zaliczka ok. 30% wartości zamówienia płatna przelewem lub gotówką – reszta należności płatna przelewem przed planowaną dostawą / odbiorem lub gotówką w dniu dostawy / odbioru towaru.

     Całkowita wartość zamówienia płatna przelewem lub gotówką, dokonana zaraz po złożonym zamówieniu.

     Przy wysyłce towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, płatność przelewem za całość z góry.

     Płatności przelewowe należy dokonywać na konto Zakładu Stolarskiego „LASEK”
  BGŻ BNP  PARIBAS o/Brodnica : 40 2030 0045 1110 0000 0064 9770.
  W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.

     Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia złożonego zamówienia, czyli od daty zawarcia umowy.
  Brak wpłaty w ciągu tego terminu będzie skutkował rozwiązaniem umowy i anulowaniem zamówienia. 
   

  § 5 Realizacja zamówienia

     Termin realizacji zamówienia trwa ok. 14 dni ( +/- 2-3 dni ), licząc od daty zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Zakładu Stolarskiego „LASEK”.

     Klient jest informowany telefonicznie ( ewentualnie mail/ sms ) na dzień przed planowaną dostawą lub możliwym odbiorem towaru.
   

  § 6 Dostawa towaru

     Sprzedawca udostępnia następujące opcje dostawy towaru :

  a) Transport wiązany ( połączony z innym odbiorcą ) w kwocie od 30,00 zł do 300,00 zł.

  Koszt transportu ustalany jest indywidualnie z Klientem, gdyż uzależniony jest on od adresu dostawy towaru.

  b) Transport docelowy ( bezpośrednio do Klienta ) w kwocie 1,00 zł / km – kilometry liczone w obie strony.

  c) Wysyłka kurierska – koszt wysyłki ustalany jest indywidualnie z Klientem, gdyż uzależniony jest on od wagi i gabarytów paczki oraz od adresu dostawy.
  W przypadku tej opcji dostawy, producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe w wyniku nieprawidłowego transportu, jak również nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru leżące po stronie firmy kurierskiej.

     Dostawa towaru następuje na wskazany adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

     Dostawa towaru jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej

  Usługa transportowa nie obejmuje wniesienia towaru.
   

  § 7 Gwarancja / Reklamacja / Zwrot

     Gwarancja

  a) Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie internetowym www.firmalasek.pl objęte są 12 m-ą gwarancją Producenta – bieg terminu gwarancji liczony jest od dnia dostawy / odbioru towaru.

  b) Produkty sęczne ( sprzedawane są w II gatunku ) nie podlegają gwarancji.

     Reklamacja

  a) W przypadku otrzymania uszkodzonego towaru bądź niezgodnego ze złożonym zamówieniem, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

  b) Podstawą do złożenia reklamacji jest spisanie protokołu reklamacyjnego, załączenie zdjęć potwierdzających wadę lub niezgodność towaru z zamówieniem oraz załączenie kopii dowodu zakupu ( faktura / paragon ).

  c) Protokół reklamacyjny należy spisać w obecności osoby wydającej towar.

  d) W przypadku uszkodzeń lub nieprawidłowości wykrytych później, protokół reklamacyjny wraz ze zdjęciami i kopią dowodu zakupu ( faktura / paragon ) należy przesłać
  w formie elektronicznej na adres : firmalasek@wp.pl lub listownie na adres : Zakład Stolarski „LASEK”, Lipinki 60, 13-334 Łąkorz.

     Zwrot

  a) Stolarka drzwiowa sprzedawana w sklepie internetowym www.firmalasek.pl jest wykonywana pod indywidualne zamówienie Klienta.
  Klient składając zamówienie na drzwi, skrzydło lub ościeżnicę określa właściwości towaru.
  Po potwierdzeniu zamówienia oraz po wpłaceniu zaliczki, Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży stolarki drzwiowej.

   

  § 8 Bezpieczeństwo Danych Osobowych

     Składając zamówienie w sklepie internetowym www.firmalasek.pl, Klient wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę swoich danych osobowych, wyłącznie

  w celu realizacji zamówienia.

     W każdej chwili Klient ma wgląd do swoich danych osobowych, do ich aktualizacji, jak również do całkowitego ich usunięcia.

     Klient może wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie Newslettera.

   

  § 9 Postanowienia końcowe

     Właściciel Zakładu Stolarskiego „LASEK” dokłada wszelkich starań aby opisy i dane techniczne zamieszczonych w sklepie internetowym www.firmalasek.pl produktów były zgodne z rzeczywistością.

     Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym www.firmalasek.pl są produkowane pod indywidualne zamówienie Klienta, są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

     Towary produkowane przez Zakład Stolarski „LASEK” posiadają Aprobatę techniczną „Płycinowe drzwi wewnątrzlokalowe systemu DPW-41” oraz Krajową Deklarację Zgodności.

     Żaden z produktów prezentowanych w sklepie internetowym www.firmalasek.pl ( w tym zdjęcia i opisy ) nie mogą być powielane i rozpowszechniane, w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody właściciela Zakładu Stolarskiego „LASEK”.

     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

   

   

   


  Przejdź do strony głównej